AIMS SVERIGE

Se lediga tjänster

LEDIGA TJÄNSTER

Du som kandidat är viktig för oss!

Den här filmen visar hur vi arbetar och vad du kan göra från din sida för att kontakten med oss ska bli så bra som möjligt.


AIMS International Sweden är verksamt inom Executive Search, Board Services och Talent Management. Våra konsulter har erfarenhet från många olika branscher och typer av uppdrag. Vi värnar om långsiktiga kundrelationer, är inte branschberoende och vi undviker att ha för många kunder i ett konkurrensutsatt segment. Detta för att så fritt som möjligt kunna söka kandidater till de uppdragsgivare vi arbetar för.

Vi är både en strategisk samarbetspartner och löser faktiska uppdrag när kunder behöver hitta nyckelpersoner eller bredda beslutsunderlaget inför anställning. Våra uppdrag är på styrelse-, C-, högre mellanchefs- och senior specialistnivå.

Utveckling är viktigt för oss. Vi verkar i en traditionell bransch men har ett stort intresse för hur Executive Search ska utvecklas för att vara en konkurrenskraftig och högt värderad tjänst för våra kunder och kandidater även i framtiden. Vi bistår både internationella och nationella kunder och kan uppfylla deras behov att hitta nyckelpersoner över hela världen. Ett annat fokus är att hjälpa kunder med utvecklingsinsatser inom samspelet mellan ägare, styrelser och ledningsgrupper.

Våra svenska kontor är belägna i Stockholm och i Malmö.

Våra tjänster

Vi erbjuder omfattande expertis i att finna rätta externa talanger –ledare och affärskritiska specialister – samt att identifiera och utveckla nyckelpersoner som redan finns inom kundföretagen. Våra fokusområden är Executive Search, Board Services och Talent Management. “We Find&Grow your Leaders”.

Vår specialitet är professionalism i alla led med en extra dimension när det gäller att förstå människors potential och att matcha denna mot ett uppdrag. Vi använder oss av omvärldsanalys och trendspaning, affärsförståelse, psykologisk kompetens och den känsla för tajming som fås av lång erfarenhet. Och inte minst; en blick för individens verkliga kapacitet.